Bindu Soulcare Coaching

Ik ben Isabelle Werkhoven, 

Coach voor mensen die bewust aan zichzelf willen werken.


Vanuit mijn ervaring wil ik met mensen aan de slag die meer inzicht

willen verwerven in zichzelf,

meer inzicht in de blokkades die hen tegenhouden om te groeien.

Mensen die last hebben van stress en burn-out.


Ik wil mensen begeleiden in hun transformatietrajekt,

dat leidt tot meer helderheid, zelfinzicht, zelfwaarde,

meer harmonie in hun relaties en uiteindelijk ook tot meer kwaliteit in hun leven.Kan je aanvaarden dat je genoeg geleden hebt, en dat je nu klaar bent voor een verandering, een shift in je bewustzijn ?Laat ons samen aan de slag gaan om de beste versie van jezelf naar boven te halen, om je persoonlijke doelen te realiseren, door belangrijke inzichten, bewustwordingen en realisaties.


We kijken samen naar de overtuigingen, de emoties en gewoontes die je saboteren om je volledige potentieel te ervaren.


We werken om de energievreters te elimineren en de

energie-gevers meer te integreren in je dagelijkse programma.